Bliv medlem

Hvordan bliver jeg medlem af MORSØ FOTOKLUB? Du kan desværre ikke tilmelde dig direkte her på hjemmesiden. Du kan dog henvende dig til en af nedenstående kontaktpersoner. Du er selvfølgelig også velkommen til at møde op på en af vore klubaftener eller arrangementer eller henvende dig til en af medlemmerne, hvis du har en ven eller bekendt iblandt dem. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og lyder i 2019 på kr. 250 pr. år.  For studerende under 25 år med studiekort er kontingentet kr. 125. Beløbet skal indbetales til Sparekassen Thy: 9090 0003289087 – husk at oplyse dit navn. Kontingentet opkræves i januar måned med betaling pr. 1. februar. Rettidig indbetaling af kontigentet er en forudsætning for at kunne stemme på generalforsamlingen. Studiet er i øjeblikket gratis for betalende medlemmer.

Medlemsregistrering      
       
Formand Per Lindegren mail tlf. 93 86 22 33
Kasserer Frede Skydt mail tlf. 21 68 25 05