Program 2021

Dato

Aktiviteter

14. september

Er ikke en fotoklubaften. Men da passerer Limfjorden rundt for træskibe Feggesund, der er et godt sted at fotografere dem fra. Jeg har været her to gange før, og da passerede de ved 13-tiden. Men det er selvfølgelig meget af hængigt af vind og vejr.

16. september

Skal vi se Hennys udstilling hos Flügger i Nykøbing. Vi mødes her på  Jernbanevej 44 kl. 19. Herefter kører vi ned på havnen og ser på skibene.

29. september

Her vil Kim vise, hvordan han restaurerer gamle billeder. Han har tidligere vist os Topaz støjfjerner, der ihverfald satte nogen af os i udgift, så denne aften vil han så vise Topaz Sharpening

14. oktober

Billedkritik. Tag dine bedste billeder med. Vi har jo stort set ikke været i klubben i 1½ år, så der må være mange.
Vi vil eventuelt supplere med at se billeder af kendte fotografer.

28. oktober Skal vi se på print. Hvordan laver man et profil, hvordan skal Photoshop indstilles o.s.v.
Hvis du tager din computer med, kan du få den kalibreret.
11. november Billedkritik og se på nye funktioner i Lightroom og Photoshop. Nye for nogen, måske kendte for andre.
25. november

Skal vi se lidt på gamle fotografer og deres billeder.

9. december Julefrokost
20. januar 2022 Generalforsamling