Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling d. 3. februar kl. 19.30

Dagsorden iflg. vedtægterne. Per, Frede og Kristian er på valg.

Forslag om vedtægtsændringer der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dog skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være indsendt senest 31. januar.

Indkaldelsen bliver også sendt som mail.