Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

Torsdag d. 30. januar kl. 19.30 i klubbens lokaler

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetæller.
3. Formandens årsberetning.
4. Fremlægning af klubbens reviderede regnskab.
5. Årskontingent fastsættelse.
6. Indkomne forsalg.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, der konstituerer sig selv på første kommende bestyrelsesmøde.
    Frede, Per og Kristian er på valg.
8. Valg af revisor og to suppleanter.
9. Eventuelt.

Under §6 ønsker bestyrelsen teksten ” Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned” til ” Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar måned”

Med hilsen
Bestyrelsen