Generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling torsdag d. 31. januar kl. 19.30
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetæller.
3. Formandens årsberetning.
4. Fremlægning af klubbens reviderede regnskab.
5. Årskontingent fastsættelse.
6. Indkomne forsalg.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, der konstituerer sig selv på første kommende bestyrelsesmøde. – Kandidater haves!
8. Valg af revisor og to suppleanter.
9. Eventuelt.
Forslag om vedtægtsændringer der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.    
Afmeld