Klubaften torsdag den 26 april kl 19.00 klublokalet

Hennys billede fra Legin sidste uge

Aftenens emne afhænger af vejret!
Vi mødes i klubben kl 19, og bestemmer hvor vi skal tage hen, Legind og Lilleris for at fange lidt forår, og forhåbentlig en solnedgang

Husk fornuftigt fodtøj og trefod.

Ved dårlig vejr afholdes billed kritik, husk derfor billeder, eller download til klubbens hjemmeside.

Skriv en kommentar