Generalforsamling den 3 marts kl 19.30 i Tødsø.

Klubben afholder generalforsamling torsdag den 3 marts 2016. Dette er ikke helt ifølge vedtægterne, idet generalforsamling skal afholdes i februar måned. Jeg håber ikke nogen har nogen indvendinger, idet vi ellers er nødt til at flytte generalforsamlingen til den 25 februar, som er en lige uge.
Hvis der ikke kommer indvendinger inden den 12 februar, fastholdes datoen 3 marts.

6.3. Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetæller.
3. Formandens årsberetning.
4. Fremlægning af klubbens reviderede regnskab.
5. Årskontingent fastsættelse.
6. Indkomne forsalg.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, der konstituerer sig selv på førstekommende bestyrelsesmøde.
8. Valg af revisor og to suppleanter.
9. Eventuelt.

Bestyrelsen har forslag om vedtægtsændringer, som medsendes i PDF dokument med ændringerne markeret med gult.  MF vedtægter 2016

Med venlig hilsen Per Lindegren

Skriv en kommentar